Poker

.

baccarat

O Pokri

Dnes poker existuje v pomerne veľa variáciách. Pravidlá sa rôznia, existujú rôzne spôsoby, ako počítať ruky a množstvo stratégií, ktoré je možné implementovať, to všetko v závislosti na verzii, ktorú hráte.

Hra samotná pochádza z Ameriky, zo skorého 19. storočia. Aspoň väčšina dôkazov ukazuje týmto smerom, aj keď inšpiráciou pre poker mohli byť podobné kartové hry z Európy.

Od svojich počiatkov hra prešla pomerne veľkým vývojom, čo vyústilo v rôzne verzie, ktoré môžeme vidieť dnes. Medzi tie najpopulárnejšie určite patrí Texas Hold’em Poker, ktorý sa hrá po celom svete.

Five-draw Poker je verzia, ktorú sa väčšina z nás naučila už ako tínedžeri, aj keď sme hrali len o sladkosti alebo iné drobnosti. Väčšina ľudí nie je teda v hre úplným nováčikom, no pochopiť všetky zložitosti a naučiť sa všetky stratégie je v podstate úplne iná hra.

Ako hrať

Poker sa môže dosť líšiť podľa verzie, ktorú práve hráte, aj keď základná hra je snáď vo všetkých verziách veľmi podobná. Pretože Texas Hold’em je najbežnejšia verzia hry, ktorá sa hrá všade, budeme sa držať hlavne tejto verzie.

Základy

Poker sa vždy hrá za stolom (nazývaný ‚full ring‘ v Texas Hold’em) s až do 9 alebo 10 hráčov, aj keď možných je aj menej.

Vždy je tu niekto, kto sa stará o karty. V množstve verzií pokru existuje tlačidlo so slovom ‚dealer‘, ktoré indikuje, ktorý hráč je dealerom. Dealerova pozícia sa mení v smere hodinových ručičiek po každej ruke.

Dealer potom rozdáva karty podľa pravidiel, v závislosti na hranej verzii. V Texas Hold’em to znamená, že každý hráč získa dve karty hlavou dole, ‚hole cards‘.

Potom hráč najviac naľavo od dealera dá ‚small blind‘, čo znamená, že môže uzavrieť malú stávku, ktorá sa nazýva blind, pretože žiadne iné karty zatiaľ neboli rozdané. Potom dá ďalší hráč naľavo ‚big blind‘, čo zvyčajne znamená zdvojnásobenie ‚small blind‘ stávky.

Predtým, než sú rozdané ďalšie karty (pre-flop), ďalší hráč vedľa toho, ktorý dal big blind, si musí vybrať, či chce urobiť call (vyrovnať big blind) alebo raise (navýšiť stávku) alebo fold (ak má obzvlášť zlú ruku ). Každý hráč to musí dodržiavať, pretože v Texas Hold’em a ďalších verziách hry musia hráči uzatvárať stávky ešte predtým, než vidia flop.

Flop

V Texas Hold’em a podobných verziách pokru existujú community cards. Tie sú umiestnené v strede tvárou nahor, aby ich videli všetci hráči. Sú zdieľané všetkými hráčmi, čo znamená, že v podstate každý hráč pri stole ‚drží‘ tieto karty. No zvyčajne to budú tie dve karty, ktoré každý hráč drží, ktoré nakoniec určujú ruku.

Flop sa stane vtedy, keď dealer položí tri community cards do stredu. Potom sa každý hráč musí rozhodnúť, čo bude robiť ďalej:

  • Check – Neuzatvárajte stávku a neposúvajte buck na ďalšieho hráča.
  • Bet – Uzavrite stávku pre zvýšenie potu.
  • Call – Vyrovnajte stávku predošlého hráča.
  • Raise – Zvýšte stávku predošlého hráča.
  • Fold – Vzdajte sa svojej ruky ako nedostatočnej.

Turn a river

Ruka nekončí, pokiaľ sa všetci hráči nerozhodnú pre fold, čo je veľmi nepravdepodobné. Namiesto toho teraz dealer rozdá štvrtú kartu, nazývanú ‚turn‘. Opäť sa všetci zostávajúci hráči musia rozhodnúť, čo urobia. Možnosti sú rovnaké, ako tie vyššie.

Posledná a piata rozdávaná karta je nazývaná ‚river‘. A opäť sa všetci zostávajúci hráči musia rozhodnúť, čo urobia. Ak je v hre na konci tohto kola stále viac, než jeden hráč, prichádza showdown.

Showdown

Ak ostatní hráči urobia fold predtým, než posledný dokončil svoju činnosť, posledný hráč v hre skončí ako víťaz danej ruky. Žiadny showdown neprichádza.

No ak sú v hre dvaja alebo viac hráčov, showdown určí víťaza. To znamená, že každý musí ukázať svoje dve karty a víťaz sa určí podľa toho, čo má v ruke.

Hodnota ruky

Pre väčšinu verzií pokru je používané to isté alebo veľmi podobné hodnotenie ruky. Vďaka tomu je pre hráčov jednoduchšie určiť, ako dobrá alebo zlá môže ich ruka byť a tak určiť svoje šance na výhru.

Tu pokryjeme len tie najtradičnejšie hodnoty ruky. Je tu množstvo ďalších, no tieto by mali byť zvažované iba vtedy, keď hráte niektorú z obskúrnejších verzií pokru ako Badugi.

Straight flush – Tu musíte mať päť po sebe idúcich kariet rovnakého typu (heart, diamond, club, spade). Najvyššia sekvencia vyhráva pot v prípade, že majú dvaja hráči straight flush. Najlepšia ruka je tu royal straight flush, ktorá tu ide od desiatky k esu.

Four of a kind – Musíte mať štyri karty rovnakej hodnoty. Opäť, víťazí vyššia hodnota ruky, ak majú dvaja hráči štyri rovnaké hodnoty.

Full house – Tri karty rovnakej hodnoty, skombinované s párom. Vyhrávajú tri rovnaké hodnoty s tým najvyšším súčtom, ak majú full house dvaja hráči – 99966 porazí 88877.

Flush – Päť kariet rovnakého typu. Nie je potrebné, aby boli v určitom poradí. Karta s najvyšším hodnotením určuje víťaza, ak majú dvaja hráči flush. Eso je najvyššia hodnota, poráža teda aj kráľa iného hráča.

Straight – Súčasťou tejto ruky môžu byť karty akéhokoľvek typu, no musia byť v sekvencii (4, 5, 6, 7, 8 alebo 9, 10, J, Q, K). Najvyššie hodnotenie kariet určuje víťaza.

Three of a kind (alebo Set) – Tr rovnaké karty (rovnakej hodnoty). Tri karty s najvyššou hodnotou určia víťaza, ak sa rozhoduje medzi dvoma hráčmi.

Two Pairs – Hráči držia dva páry kariet s rovnakou hodnotou. Pár s najvyššou hodnotou vyhráva ruku, ak majú dvaja hráči dva páry. No ak sú tieto dva páry tiež identické, bude to hodnota piatej karty, ktorá určí víťaza.

Pair – Dve rovnaké karty s tromi náhodnými kartami. Opäť vyhráva najvyššia hodnota rovnakých kariet, ak nemajú obaja hráči rovnakú hodnotu, v tom prípade určí víťaza tretia karta s najvyššou hodnotou.

High card – Ak sa nevyskytne žiadna zo spomínaných kombinácií, víťazí hráč s kartou s najvyššou hodnotou. A áno, ak nemáte pri showdowne v ruke nič len eso a nikto nemá nič lepšie, môžete aj s jedným esom zvíťaziť.

Varianty pokru

Aj keď existuje množstvo rôznych verzií pokru, môžete ich všetky v podstate rozdeliť do troch hlavných variácií: Draw poker, Stud poker a Community Card poker. O rozdieloch vám povieme viac.

Draw Poker

V draw poker dostávajú hráči kompletný ruku s tvárami dole. Hráči si nechávajú svoje karty pre seba a sú schopní nahradiť určitý počet kariet v závislosti na hre, ktorá je hraná, aby zlepšili svoju ruku.

Five Card Draw – Najpopulárnejšia a najznámejšia verzia. Hráči dostanú päť kariet tvárou dolu a začnú uzatvárať stávky. Po prvom kole zostávajúci hráči nahradia akýkoľvek počet kariet, aký si vyberú a opäť uzatvárajú stávku. V druhom kole sa opäť rozdajú karty a uzatvárajú sa stávky. Showdown je posledným krokom. Najvyššia hodnota ruky vyhráva a tu sa uplatňuje tradičné hodnotenie.

Badugi – Hrá sa so štyrmi kartami a veľmi rozdielnym hodnotením ruky, kde všetky karty majú mať rôzne hodnotenia a typ. Rovnaké typy alebo doubles sa nepočítajú.

Baduci – Hrá sa s piatimi kartami. Pot sa rozdeľuje, pretože ruka sa hodnotí podľa hodnotenia dvoch verzií pokru.

California Hi/Lo – Hrá sa ako Baduci, no žolík zostáva v balíku ako divoká karta, čo znamená, že nahrádza akúkoľvek hodnotu či typ.

Stud Poker

V stud poker hráči dostávajú karty s tvárami ako odkrytými, tak i zakrytými. Je to zvyčajne kombinácia oboch, v závislosti na hranej verzii.

Seven Card Stud – Tu sa využíva tradičné hodnotenie ruky. Hráči získajú dve karty tvárou dole, potom uzavrú stávky a je rozdaná karta tvárou nahor, čo je nasledované ďalším kolom stávkovania. Toto sa opakuje, než hráči držia sedem kariet a hra končí Showdownom.

Six/Five Card Stud – Rovnaký ako seven card stud, no jedna alebo dve posledné karty sú v tejto verzii vynechané.

Hi/Lo Stud – Podobný ako seven card stud, no pot sa delí medzi hráča s najvyššou a najnižšou rukou.

Community Card Poker

Tu všetci hráči zdieľajú karty (ležiace v strede stola tvárou hore), tieto karty využíva každý pre doplnenie ruky spolu s ďalšími kartami vo svojich rukách.

Texas Hold’em – Ako bolo už vysvetlené, hráči získajú dve karty tvárou nadol, nasledované kolom stávok, tri karty sú rozdané tvárou hore a môžu ich zdieľať všetci, čo je opäť nasledované kolom stávok, je rozdaná ďalšia karta tvárou hore, ďalšie kolo stávok a rozdá sa posledná karta tvárou nahor. Showdown nasleduje po poslednom kole stávok, ak sú stále v hre aspoň dvaja hráči.

Omaha Hold’em – Tento možno hrať s tradičným hodnotením, alebo s eight lowball hodnotením. Pokiaľ ide o druhý prípad, hráči urobia jednu high hand s piatimi kartami a jednu low hand s piatimi kartami. Pot je nakoniec rozdelený medzi najvyššiu a najnižšiu ruku. Je dôležité pamätať na to, že hráči musia použiť tri community cards, ako aj dve zo svojich vlastných kariet.

Vyššie uvedené verzie patria medzi tie najpopulárnejšie, no tiež sa stretnete s Red Dog, Three Card Poker alebo Caribbean Stud. Vo všetkých týchto verziách hráte proti dealerovi, ktorý nahrádza protihráča. Preto tieto verzie pokru často nájdete v online kasínach v sekcii kasínových hier.

Pokrové stratégie

O tejto téme možno napísať celé knihy a je pravdou, že takéto knihy aj existujú. Kým dúfame, že sa nám podarí pridať samostatný článok na túto tému, tu sa budeme venovať tým najzákladnejším stratégiám, ktoré vám môžu pomôcť rozhodnúť sa, čo robiť, keď ste vo svete pokru nováčiko.

Management vášho bank roll-u

Predtým, než sa dostanete k stratégiám, je dôležité vedieť, ako pri hraní pokru spravovať bankroll. Ako obvykle, nehrajte s rozpočtom, ktorý nie ste pripravení stratiť. Pravidlo hovorí, že by ste nemali dať na stôl viac ako 5% vášho skutočného bankroll-u.

Ak máte teda vo svojom vrecku 500 euro, nevložte viac, ako 25 euro, dokonca aj keď sa rozhodnete pre all in. Neskúšajte all in so svojím celým bankroll-om, pretože je pravdepodobnejšie, že prehráte, než že svoje výhry zdvojnásobíte. Ak stratíte celý svoj bankroll, večer pre vás skončil. Ak stratíte len 5%, stále môžete pokračovať a možno vyhrať ďalšiu ruku.

V cash hrách v reálnom svete si vždy účasť v hre musíte kúpiť. Keď si vyberáte stôl, za ktorý sa usadíte s daným bankroll-om, odporúča sa, aby ste si vybrali buy-in, ktorý vám umožňuje 20 až 40 buy-inov predtým, než použijete všetky svoje prostriedky (len pre prípad, že by ste strácali ruku za rukou).

Príklady:

  • €5 buy in = bankroll 100€ až 200€
  • €10 buy in = bankroll 200€ až 400€
  • €20 buy in = bankroll 400€ až 800€

Pozícia

Na vašej pozícii voči dealerovi záleží. Čím bližšie k dealerovi ste (v smere hodinových ručičiek od dealera), tým slabšia vaša pozícia je, zvlášť v community card pokre. Nemôžete sledovať, čo si môžu vybrať robiť ostatní hráči, no môžete pre seba urobiť call, pre-flop dokonca aj bez toho, aby ste poznali ktorúkoľvek z kariet a bez toho, aby ste vedeli, kto urobil fold, call alebo raise niekde inde pri stole.

A tak, ak máte skorú pozíciu (čo znamená, že musíte uskutočniť krok pred väčšinou ostatných hráčov), budete chcieť hrať opatrnejšie a dokonca pri slabých rukách urobiť fold. Stredné pozície môžu hrať viac rúk, neskoršie pozície môžu dokonca priniesť riskantnejšiu hru, v závislosti na tom, ako silná alebo slabá vaša ruka je.

Pretože dealer rotuje okolo stola, rotovať bude aj vaša pozícia. Nie vždy budete mať nevýhodu skorej pozície.

TAG – Agresívna stratégia bez obmedzenia (Hold’em)

Toto je tá najjednoduchšia stratégia, ak ste pri stole nováčikom. Môžete dopadnúť tak, že pri pár slabých rukách zvolíte fold, no keď máte dobrú ruku, potom môžete hrať agresívnejšie, ak si trúfate.

Fold bad hands – Ak dostávate slabé ruky, je lepšie ešte pred flop urobiť fold, a tak neriskovať žiadne peniaze. S pármi alebo kartami s vysokou hodnotou môžete zostať v hre.

Risk a raise – Ak máte dobrú ruku, môžete riskovať vyššiu stávku. Nie je potrebné hrať ostýchavo.

Mind your position – Ak ste pri stole v skorej pozícii, hrajte opatrnejšie. Môžete riskovať viac v strednej či neskoršej pozícii, po tom, čo všetci už odohrali

Don´t limp – Limping znamená, že iba dorovnávate stávku, no netrúfnete si ju zdvihnúť. Ak si skúsený hráč všimne, že to robíte, stane sa z vás potrava pre žraloky, pretože začnú proti vám navyšovať

Veľkosť stávok

Akú veľkosť stávky si zvoliť, to je naozaj dôležitá súčasť stratégie, ktorú musíte prehodnotiť. Bez toho, aby sme sa púšťali do prílišných podrobností, budete chcieť mať na pamäti pár vecí:

Ak máte silnú ruku alebo sa rozhodnete blafovať, neupravujte svoju stávku.

Stavte v závislosti na veľkosti potu. Existujú tu rôzne možnosti, no tým najbežnejším odporúčaním je staviť ¾ veľkosti potu alebo možno aj trochu menej.

Nevsádzajte príliš málo. Vyzeráte potom ako nováčik, alebo že máte slabú ruku. Možno aj obe tieto veci.

Určenie šancí v pokri

Toto je ďalší komplikovaný subjekt a my sa dostaneme iba k úplným základom, ktoré vám pomôžu urobiť si predstavu o tom, o čom hovoríme. V podstate budeme zvažovať tri premenné: očakávaná hodnota (EV), šanca na výhru potu a implicitné šance.

Očakávaná hodnota

Tu je to veľmi jednoduché, je to priemerná suma, ktorú hráč očakáva, že vyhrá, v závislosti od spôsobu hry. Očakávanú hodnotu počítate spojením pravdepodobnosťou každého možného výstupu a potom vynásobením výplatnou sumou. Pokiaľ chcete tento údaj vypočítať, mali by ste mať dobrú hlavu na matematiku.

Nebudeme tu zachádzať do zbytočne komplikovaných príkladov, pretože sa ukazuje, že vypočítať očakávanú hodnotu a urobiť tento výpočet dobre, keď ste pri stole nováčik, ktorý nemá poňatie o pravdepodobnostiach či niekto, kto sa rozhodne strategicky hrať proti šanciam, je veľmi náročné.

Šanca na pot

Šance na pot sú určené veľkosťou potu v porovnaní s veľkosťou stávky, ktorá je požadovaná pre call. Pokiaľ máte pot 30 euro a vaša call stávka je 10 euro, potom sú vaše šance 3: 1 alebo ¼ (= 25%). Pre rozhodnutie, či urobiť call, budete sledovať šancu, že vytiahnete výhernú kartu, proti veľkosti potu.

Implicitná šanca

Neexistuje reálny spôsob, ako vypočítať implicitné šance. Vlastne sa snažíte zistiť, či môžete od oponenta získať viac peňazí, ak si vezmete ďalšiu kartu. Toto závisí úplne na tom, ako silná je vaša ruka a či veríte, že je silnejšia ako ruka vášho oponenta.

Pokrové turnaje

Pokrové turnaje môžu byť naozaj masívne a profesionálni hráči na nich vyhrávajú aj milióny eur. Áno, existujú profesionálni hráči pokru a svetový seriál, v ktorom hrajú.

Vo vašom miestnom kasíne alebo v online kasíne turnaj vyžaduje vstupný poplatok, za ktorý získate určitý počet žetónov. Hráte, kým máte žetóny a to znamená, že v hre zostávate, len kým aspoň občas vyhrávate.

Turnaj končí s posledným hráčom v hre, čo znamená, že ten získava všetky žetóny od ostatných hráčov.

Princíp je rovnaký pre kamenné aj online kasína, aj keď v online kasínach bude hra vedená softvérom.

Čo je to Live Dealer Poker

V množstve online kasín môžete hrať video poker, kasíno poker a live dealer poker. Pokiaľ je pokrový klient dostupný, môžete dokonca hrať proti ostatným hráčom alebo sa zúčastniť na turnajoch.

Existuje veľký rozdiel medzi live dealer pokrom a hraním pokru cez klienta.

Live dealer poker je, ako by ste asi povedali, založený na kasínovom pokri. Tam, kde hráte pri kasínovom pokri proti počítaču, budete v live dealer pokri hrať proti skutočnému dealerovi.

Obvykle budete hrať s jednou krabičkou kariet, ktorá je rozdávaná krupiérom. Výplaty sú založené na určenej tabuľke výplat a vy budete robiť všetky obvyklé veci ako stávkovanie, folding, calling, raising atď. Na konci bude proti dealerovej ruke showdown a ktokoľvek má vyššiu hodnotu, ten vyhrá.

Môže to byť príjemný zážitok, najmä preto, že niektoré kasína povoľujú interakciu s dílermi a vy sa s nimi môžete priateľsky porozprávať.

Hranie mobilného pokru

Hranie pokru na mobile je možné pri v podstate akejkoľvek verzii hry: video poker, kasíno poker, live dealer poker alebo použitie pokrového klienta.

Prvé tri možnosti sú dostupné vo väčšine kasín, ktoré ich ponúkajú. Nemusíte vždy získať možnosť hrať live dealer poker, pretože to naozaj závisí na tom, či ho live kasíno v skutočnosti ponúka alebo nie. No nájsť video pokrové hry a kasínové pokrové hry pre mobilnú hru nie je žiadny problém.

Pokroví klienti pre mobilné využitie sú oveľa výnimočnejšie. Niektoré z najväčších a najlepších kasín ponúkajú aplikáciu pokrového klienta, ktorú si hráči môžu stiahnuť. V našej recenzii daného kasína určite spomenieme, či túto možnosť ponúka, alebo nie.

Najlepší pokroví klienti

Vývojári kasínového softvéru ako Microgaming alebo Playtech majú svojich vlastných pokrových klientov. Niektorí z nich sú masívni a používa ich veľa veľkých online kasín, ktoré ponúkajú škálu rôznych produktov. Ďalšie online kasína sa rozhodli ponúknuť svojho vlastného malého pokrového klienta, kde možno nájsť menej hráčov, no atmosféra je intímnejšia.

Keď jedno z našich preferovaných online kasín ponúka pokrového klienta (a akúkoľvek inú formu pokru), vždy to určite spomenieme, vrátane toho, akého klienta tu získate. Niektorí z nich sú úžasne populárni a sú pre vás vždy dobrou voľbou bez ohľadu na to, v akom kasíne ste.

Ďalším aspektom, ktorý by sme mali pri výbere najlepšieho online kasína alebo pokrového klienta zvažovať, je dostupnosť bonusov, vrátane uvítacích bonusov pre pokrových hráčov a promo akcií.

Takéto nájdete napríklad v Unibet, Betsson, 888 a Betway. Prečítajte si teda naše recenzie a potom sa sami pozrite na kasína a zistite, ktoré vám vyhovuje najviac.

Otázky alebo návrhy? Spojte sa s nami!