Poker

Poker je bezpochyby nejoblíbenější a nejrozšířenější karetní hrou na trhu. Je to hra, která se hraje proti jiným lidem (i když existují I verze, kde hrajete proti dealerovi) a jejich ztráta je obvykle vaší výhrou a opačně, co z něj dělá hru s nulovým součtem. Naučte se zde základy pokru.

O Pokru

Dnes poker existuje v poměrně hodně variacích. Pravidla se různí, existují různé způsoby, jak počítat ruce a množství strategií, které lze implementovat, to vše v závislosti na verzi, kterou hrajete.

Hra samotná pochází z Ameriky, z časného 19. století. Alespoň většina důkazů ukazuje tímto směrem, i když inspirací pro poker mohli být podobné karetní hry z Evropy.

Od svých počátků hra přešla poměrně velkým vývojem, co vyústilo v různé verze, které můžeme vidět dnes. Mezi ty nejpopulárnější určitě patří Texas Hold’em Poker, který se hraje po celém světě.

Five-draw Poker je verze, kterou se většina z nás naučila již jako teenageři, i když jsme hráli jen o sladkosti nebo jiné drobnosti. Většina lidí není tedy ve hře úplným nováčkem, no pochopit všechny složitosti a naučit se všechny strategie je v podstatě úplně jiná hra.

Jak hrát

Poker se  může dost lišit podle verze, kterou právě hrajete, i když základní hra je snad ve všech velmi podobná. Protože Texas Hold’em je nejběžnější verze hry, která se hraje všude, budeme se držet hlavně této verze.

Základy

Poker se vždycky hraje za stolem (nazývaný ‘full ring’ v Texas Hold’em) s až do 9 či 10 hráčů, i když možných je i méně.

Vždycky je zde někdo, kdo se stará o karty. V množství verzí pokru existuje tlačítko se slovem ‘dealer’, které indikuje, který hráč je dealerem. Dealerova pozice se mění ve směru hodinových ručiček po každé ruce.

Dealer pak rozdává karty podle pravidel, v závislosti na hrané verzi. V  Texas Hold’em to znamená, že každý hráč získá dvě karty hlavou dolů, ‘hole cards’.

Pak hráč nejvíc nalevo od dealera dá ‘small blind’, co znamená, že může uzavřít malou sázku, která se nazývá blind, protože žádné jiné karty zatím nebyly rozdány. Pak dá další hráč nalevo ‘big blind’, co obvykle znamená zdvojnásobení ‘small blind’ sázky.

Předtím, než jsou rozdány další karty (pre-flop), další hráč vedle toho, který dal big blind, si musí vybrat, jestli chce udělat call (vyrovnat big blind) nebo raise (navýšit sázku) nebo fold (pokud má obzvlášť špatnou ruku). Každý hráč to musí dodržovat, protože v Texas Hold’em a dalších verzích hry musí hráči uzavírat sázky ještě předtím, než vidí flop.

Flop

V Texas Hold’em a podobných verzích pokru existují community cards. Ty jsou umístěny ve středu tváři nahoru, aby je viděli všichni hráči. Jsou sdíleny všemi hráči, co znamená, že v podstatě každý hráč při stole ‘drží’ tyto karty. No obvykle to budou ty dvě karty, které každý hráč drží, které nakonec určují ruku.

Flop se stane tehdy, když dealer položí tři community cards do středu. Pak se každý hráč musí rozhodnout, co bude dělat dále:

 • Check – Neuzavírejte sázku a neposouvejte buck na dalšího hráče.
 • Bet – Uzavřete sázku pro zvýšení potu.
 • Call – Vyrovnejte sázku předešlého hráče.
 • Raise – Zvyšte sázku předešlého hráče.
 • Fold – Vzdejte se své ruky jako nedostatečné.

Turn a river

Ruka nekončí, pokud se všichni hráči nerozhodnou pro fold, co je velmi nepravděpodobné. Místo toho teď dealer rozdá čtvrtou kartu, nazývanou ‘turn’. Opět se všichni zbývající hráči musí rozhodnout, co udělají. Možnosti jsou stejné, jako ty výše.

Poslední a pátá rozdávaná karta je nazývána ‘river’. A opět se všichni zbývající hráči musí rozhodnout, co udělají. Pokud je ve hře na konci tohoto kola pořád více, než jeden hráč, přichází showdown.

Showdown

Pokud ostatní hráči udělají fold předtím, než poslední dokončil svou činnost, poslední hráč ve hře skončí jako vítěz dané ruky. Žádný showdown nepřichází.

No pokud jsou ve hře dva nebo více hráčů, showdown určí vítěze. To znamená, že každý musí ukázat své dvě karty a vítěz se určí podle toho, co má v ruce.

Hodnota ruky

Pro většinu verzí pokru je používáno to samé nebo velmi podobné hodnocení ruky. Díky tomu je pro hráče jednodušší určit, jak dobrá nebo špatná může jejich ruka být a tak určit své šance na výhru.

Tady pokryjeme pouze ty nejtradičnější hodnoty ruky. Je tady množství dalších, no tyto by měly být zvažovány pouze tehdy, když hrajete některou z obskurnějších verzí pokru jako Badugi.

Straight flush – Tady musíte mít pět po sobě jdoucích karet stejného typu (heart, diamond, club, spade). Nejvyšší sekvence vyhrává pot v případě, že mají dva hráči straight flush. Nejlepší ruka je zde royal straight flush, která zde jde od desítky k esu.

Four of a kind – Musíte mít čtyři karty stejné hodnoty. Opět, vítězí vyšší hodnota ruky, pokud mají dva hráči čtyři stejné hodnoty.

Full house – Tři karty stejné hodnoty, skombinované s párem. Vyhrávají tři stejné hodnoty s tím nejvyšším součtem, pokud mají full house dva hráči – 99966 porazí 88877.

Flush – Pět karet stejného typu. Není potřeba, aby byly v určitém pořadí. Karta s nejvyšším hodnocením určuje vítěze, pokud mají dva hráči flush. Eso je nejvyšší hodnota, poráží tedy i krále jiného hráče.

Straight – Součástí této ruky můžou být karty jakéhokoliv typu, no musí být v sekvenci (4, 5, 6, 7, 8 nebo 9, 10, J, Q, K). Nejvyšší hodnocení karet určuje vítěze.

Three of a kind (nebo Set) – Tř stejné karty (stejné hodnoty). Tři karty s nejvyšší hodnotou určí vítĚze, pokud se rozhoduje mezi dvěma hráči.

Two Pairs – Hráči drží dva páry karet se stejnou hodnotou. Pár s nejvyšší hodnotou vyhrává ruku, pokud mají dva hráči dva páry. No pokud jsou tyto dva páry také identické, bude to hodnota páté karty, která určí vítěze.

Pair – Dvě stejné karty se třemi náhodnými kartami. Opět vyhrává nejvyšší hodnota stejných karet, pokud nemají oba hráči stejnou hodnotu, v tom případě určí vítěze třetí karta s nejvyšší hodnotou.

High card – Pokud se nevyskytne žádná ze zmíněných kombinací, vítězí hráč s kartou s nejvyšší hodnotou. A ano, pokud nemáte při showdownu v ruce nic jen eso a nikdo nemá nic lepšího, můžete i s jedním esem zvítězit.

Varianty pokru

I když existuje množství různých verzí pokru, můžete je všechny v podstatě rozdělit do třech hlavních variací: Draw poker, Stud poker a Community Card poker. O rozdílech vám povíme víc.

Draw Poker

V draw poker dostávají hráči kompletní ruku s tvářemi dolů. Hráči si nechávají své karty pro sebe a jsou schopni nahradit určitý počet karet v závislosti na hře, která je hrána, aby zlepšili svou ruku.

Five Card Draw – Nejpopulárnější a nejznámější verze. Hráči dostanou pět karet tváří dolů a začnou uzavírat sázky. Po prvním kole zbývající hráči nahradí jakýkoliv počet karet, jaký si vyberou a opět uzavírají sázku. V druhém kole se opět rozdají karty a uzavírají se sázky. Showdown je posledním krokem. Nejvyšší hodnota ruky vyhrává a tady se uplatňuje tradiční hodnocení.

Badugi – Hraje se se čtyřmi kartami a velmi rozdílným hodnocením ruky, kde všechny karty mají mít různé hodnocení a typ. Stejné typy nebo doubles se nepočítají.

Baduci – Hraje se s pěti kartami. Pot se rozděluje, protože ruce se hodnotí podle hodnocení dvou verzí pokru.

California Hi/Lo – Hraje se jako Baduci, no žolík zůstává v balíku jako divoká karta, co znamená, že nahrazuje jakoukoliv hodnoty či typ.

Stud Poker

V stud pokru hráči dostávají karty tvářemi jak odkrytými, tak i zakrytými. Je to obvykle kombinace obou, v závislosti na hrané verzi.

Seven Card Stud – Zde se využívá tradiční hodnocení ruky. Hráči získají dvě karty tváří dolů, pak uzavřete sázky a je rozdána karta tváří nahoru, co je následováno dalším kolem sázení. Toto se opakuje, než hráči drží sedm karet a hra končí showdownem.

Six/Five Card Stud – Stejný jako seven card stud, no jedna nebo dvě poslední karty jsou v této verzi vynechány.

Hi/Lo Stud – Podobný jako seven card stud, no pot se dělí mezi hráče s nejvyšší a nejnižší rukou.

Community Card Poker

Tady všichni hráči sdílejí karty (ležící ve středu stolu tváří nahoru), tyto karty využívá každý pro doplnění ruky spolu s dalšími kartami ve svých rukou.

Texas Hold’em – Jak bylo již vysvětleno, hráči získají dvě karty tváří dolů, následované kolem sázek, tři karty jsou rozdány tváří nahoru a můžou je sdílet všichni, co je opět následované kolem sázek, je rozdána další karta tváří nahoru, další kolo sázek a rozdá se poslední karta tváří nahoru. Showdown následuje po posledním kole sázek, pokud jsou pořád ve hře alespoň dva hráči.

Omaha Hold’em – Tento lze hrát s tradičním hodnocením, nebo s eight lowball hodnocením. Pokud jde o druhý případ, hráči udělají jednu high hand s pěti kartami a jednu low hand s pěti kartami. Pot je nakonec rozdělen mezi nejvyšší a nejnižší ruku. Je důležité pamatovat na to, že hráči musí použít tři community cards, jako i dvě ze svých vlastních karet.

Výše uvedené verze patří mezi ty nejpopulárnější, no taky se setkáte s Red Dog jako pokrovou verzí, Three Card Poker nebo Caribbean Stud. Ve všech těchto verzích hrajete proti dealerovi, který nahrazuje protihráče. Proto tyto verze pokru často najdete v online kasinech v sekci kasinových her.

Pokrové strategie

O tomto tématu lze napsat celé knihy a je pravdou, že takovéto knihy i existují. Zatímco doufáme, že se nám podaří přidat samostatný článek na toto téma, tady se budeme věnovat těm nejzákladnějším strategiím, které vám mohou pomoci rozhodnout se, co dělat, když jste ve světě pokru nováčky.

Management vašeho bank roll-u

Předtím, než se dostanete ke strategiím, je důležité vědět, jak při hraní pokru spravovat bankroll. Jako obvykle, nehrajte s rozpočtem, který nejste připraveni ztratit. Pravidlo říká, že byste neměli dát na stůl více než 5% vašeho skutečného bankroll-u.

Pokud máte tedy ve své kapse 500 euro, nevsaďte více, než 25 euro, dokonce i když se rozhodnete pro all in. Nejděte all in se svým celým bankroll-em, protože je pravděpodobnější, že prohrajete, než že své výhry zdvojnásobíte. Pokud ztratíte celý svůj bankroll, večer pro vás skončil. Pokud ztratíte pouze 5%, pořád můžete pokračovat a možná vyhrát další ruku.

V cash hrách v reálném světě si vždycky účast ve hře musíte koupit. Když si vybíráte stůl, za který se usadíte s daným bankroll-em, doporučuje se, abyste si vybrali buy-in, který vám umožňuje 20 až 40 buy-inů předtím, než použijete všechny své prostředky (jen pro případ, že byste ztráceli ruku za rukou).

Příklady:

 • €5 buy in = bankroll 100€ až 200€
 • €10 buy in = bankroll 200€ až 400€
 • €20 buy in = bankroll 400€ až 800€

Pozice

Na vaší pozici vůči dealerovi záleží. Čím blíže k dealerovi jste (ve směru hodinových ručiček od dealera), tím slabší vaše pozice je, zvlášť v community card pokru. Nemůžete sledovat, co si můžou vybrat dělat ostatní hráči, no můžete pro sebe udělat call, pre-flop dokonce i bez toho, abyste znali kteroukoliv z karet a bez toho, abyste věděli, kdo udělal fold, call nebo raise někde jinde při stolu.

A tak, pokud máte časnou pozici (co znamená, že musíte uskutečnit krok ještě před většinou ostatních hráčů), budete chtít hrát opatrněji a dokonce při slabých rukách udělat fold. Střední pozice můžou hrát více rukou, pozdější pozice můžou dokonce přinést riskantnější hru, v závislosti na tom, jak silná nebo slabá vaše ruka je.

Protože dealer rotuje kolem stolu, rotovat bude i vaše pozice. Ne vždy budete mít nevýhodu časné pozice.

TAG – Agresivní strategie bez omezení (Hold’em)

Toto je ta nejjednodušší strategie, pokud jste při stolu nováčkem. Můžete dopadnout tak, že při pár slabých rukou zvolíte fold, no když máte dobrou ruku, pak můžete hrát agresivněji, pokud si troufáte.

Fold bad hands – Pokud dostáváte slabé ruce, je lepší ještě před flop udělat fold, a tak neriskovat žádné peníze. S páry nebo kartami s vysokou hodnotou můžete zůstat ve hře.

Risk a raise – Pokud máte dobrou ruku, můžete riskovat vyšší sázku. Není třeba hrát ostýchavě.

Mind your position – Pokud jste při stole v časné pozici, hrajte opatrněji. Můžete riskovat více ve střední či pozdější pozici, po tom, co všichni již odehráli

Don’t limp – Limping znamená, že pouze dorovnáváte sázku, no netroufnete si ji zvednout. Pokud si zkušený hráč všimne, že to děláte, stane se z vás potrava pro žraloky, protože začnou proti vám navyšovat

Velikost sázek

Jakou velikost sázky si zvolit, to je opravdu důležitá součást strategie, kterou musíte přehodnotit. Bez toho, abychom se pouštěli do přílišných podrobností, budete chtít mít na paměti pár věcí:

 • Pokud máte silnou ruku nebo se rozhodnete blufovat, neupravujte svou sázku.
 • Sázejte v závislosti na velikosti potu. Existují zde různé možnosti, no tím nejběžnějším doporučením je vsadit ¾ velikosti potu nebo možná i trochu méně.
 • Nevsázejte příliš málo. Vypadáte pak jako nováček, nebo že máte slabou ruku. Možná i obě tyto věci.

Určení šancí v pokru

Toto je další komplikovaný subjekt a my se dostaneme pouze k úplným základům, které vám pomohou udělat si představu o tom, o čem mluvíme. V podstatě budeme zvažovat tři proměnné: očekávaná hodnota (EV), šance na výhru potu a implicitní šance.

Očekávaná hodnota

Tady je to velmi jednoduché, je to průměrná suma, kterou hráč očekává, že vyhraje, v závislosti na způsobu hry. Očekávanou hodnotu počítáte spojením pravděpodobností každého možného výstupu a pak vynásobením výplatní sumou. Pokud chcete tento údaj vypočítat, měli byste mít dobrou hlavu na matematiku.

Nebudeme zde zacházet do zbytečně komplikovaných příkladů, protože se ukazuje, že vypočítat očekávanou hodnotu a udělat tento výpočet dobře, když jste u stolu nováček, který nemá ponětí o pravděpodobnostech či někdo, kdo se rozhodne strategicky hrát proti šancím, je velmi náročné.

Šance na pot

Šance na pot jsou určeny velikostí potu v porovnání s velikostí sázky, která je požadována pro call. Pokud máte pot 30 euro a vaše call sázka je 10 euro, pak jsou vaše šance 3:1 nebo ¼ (=25%). Pro rozhodnutí, jestli udělat call, budete sledovat šance, že vytáhnete výherní kartu, proti velikosti potu.

Implicitní šance

Neexistuje reálný způsob, jak vypočítat implicitní šance. Vlastně se snažíte zjistit, jestli můžete od oponenta získat více peněz, pokud si vezmete další kartu. Toto závisí úplně na tom, jak silná je vaše ruka a jestli věříte, že je silnější než ruka vašeho oponenta.

Pokrové turnaje

Pokrové turnaje můžou být opravdu masivní a profesionální hráči na nich vyhrávají i miliony eur. Ano, existují profesionální hráči pokru a světový seriál, ve kterém hrají.

Ve vašem místním kasinu nebo v online kasinu turnaj vyžaduje vstupní poplatek, za který získáte určitý počet žetonů. Hrajete, kým máte žetony a to znamená, že ve hře zůstáváte jen dokud alespoň občas vyhráváte.

Turnaj končí s posledním hráčem ve hře, co znamená, že ten získává všechny žetony od ostatních hráčů.

Princip je stejný pro kamenná a online kasina, i když v online kasinech bude hra vedena softvérem.

Co je to Live Dealer Poker

V množství online kasin můžete hrát video poker, kasino poker a live dealer poker. Pokud je pokrový klient dostupný, můžete dokonce hrát proti ostatním hráčům nebo se účastnit na turnajích.

Existuje velký rozdíl mezi live dealer pokrem a hraním pokru přes klienta.

Live dealer poker je, jak byste asi řekli, založen na kasinovém pokru. Tam, kde hrajete při kasinovém pokru proti počítači, budete v live dealer pokru hrát proti skutečnému dealerovi.

Obvykle budete hrát s jednou krabičkou karet, která je rozdávána krupiérem. Výplaty jsou založeny na určené tabulce výplat a vy budete dělat všechny obvyklé věci jako sázení, folding, calling, raising atd. Na konci bude proti dealerově ruce showdown a kdokoliv má vyšší hodnotu, ten vyhraje.

Může to být příjemný zážitek, zejména proto, že některé kasina povolují interakci s dealery a vy si s nimi můžete přátelsky popovídat.

Hraní mobilního pokru

Hraní pokru na mobilu je možné při v podstatě jakékoliv verzi hry: video poker, kasino poker, live dealer poker nebo použití pokrového klienta.

První tři možnosti jsou dostupné ve většině kasin, které je nabízejí. Nemusíte vždycky získat možnost hrát live dealer poker, protože to opravdu závisí na tom, jestli jej live kasino ve skutečnosti nabízí nebo ne. No najít video pokrové hry a kasinové pokrové hry pro mobilní hru není žádný problém.

Pokroví klienti pro mobilní využití jsou mnohem výjimečnější. Některé z největších a nejlepších kasin nabízejí aplikaci pokrového klienta, kterou si hráči můžou stáhnout. V naší recenzi daného kasina určitě zmíníme, jestli tuto možnost nabízí, nebo ne.

Nejlepší pokroví klienti

Vývojáři kasinového softvéru jako Microgaming nebo Playtech mají své vlastní pokrové klienty. Někteří z nich jsou masivní a používá je hodně velkých online kasin, které nabízejí škálu různých produktů. Další online kasina se rozhodli nabídnout svého vlastního malého pokrového klienta, kde lze najít méně hráčů, no atmosféra je intimnější.

Když jedno z našich preferovaných online kasin nabízí pokrového klienta (a jakoukoliv jinou formu pokru), vždycky to určitě zmíníme, včetně toho, jakého klienta zde získáte. Někteří z nich jsou úžasně populární a jsou pro vás vždycky dobrou volbou bez ohledu na to, v jakém kasinu jste.

Dalším aspektem, který bychom měli při výběru nejlepšího online kasina nebo pokrového klienta zvažovat, je dostupnost bonusů, včetně uvítacích bonusů pro pokrové hráče a promo akcí.

Takovéto najdete například v Unibet, Betsson, 888 a Betway. Přečtěte si tedy naše recenze a pak se sami podívejte na kasina a zjistěte, které vám vyhovuje nejvíce.

Otázky nebo návrhy? Spojte se s námi!